Τύπος Δομής : Παιδικοί Σταθμοί
Διέυθυνση : ΣΦΑΚΕΡΑ- Κέρκυρα
Ηλικία : από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση
Δυναμικότητα : 50 προ-νήπιων ηλικίας
Ώρες Λειτουργίας : Ωράριο λειτουργίας 07:00 – 15:30
Υπεύθυνος: : ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
Τηλέφωνο : 26630-63884
Related Listings