Τύπος Δομής : Κ.Δ.Α.Π.
Διέυθυνση : Αντιπερνοί – Κέρκυρα
Ηλικία : Από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών.
Δυναμικότητα : Δυναμικότητας 25 παιδιών
Ώρες Λειτουργίας : Ωράριο λειτουργίας 17:30 – 21:30
Υπεύθυνος: : ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τηλέφωνο : 26630-32240 - 6942266222
Related Listings