Τύπος Δομής : Κ.Δ.Α.Π.
Διέυθυνση : Αντιπερνοί – Κέρκυρα
Ηλικία : από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών
Δυναμικότητα : Δυναμικότητας 25 παιδιών
Ώρες Λειτουργίας : Ωράριο λειτουργίας 13:30 – 17:30
Υπεύθυνος: : ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τηλέφωνο : 26630-32240 6942266222
Related Listings