Τύπος Δομής : Κ.Α.Π.Η.
Διέυθυνση : Ακαδημίας - Κέρκυρα
Υπεύθυνος: : ΣΟΦΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Τηλέφωνο : 26610-36250
Related Listings