Τύπος Δομής : Παιδικοί Σταθμοί
Διέυθυνση : Καββαδά 24- Μον -Ρεπό- Κέρκυρα
Ηλικία : από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση
Δυναμικότητα : 28 προ-νήπιων
Ώρες Λειτουργίας : Ωράριο λειτουργίας 07:00 – 15:30
Υπεύθυνος: : Χριστοδούλου Ευάγγελος
Τηλέφωνο : 26610-48723
Related Listings