Τύπος Δομής : Παιδικοί Σταθμοί
Διέυθυνση : Σγουράδες- Κέρκυρα
Ηλικία : από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση
Δυναμικότητα : 25 προ-νήπιων
Ώρες Λειτουργίας : Ωράριο λειτουργίας 08:00 – 14:00
Υπεύθυνος: : Καμπουρογιάννη Βασιλική
Τηλέφωνο : 26630-92192
Related Listings