Τύπος Δομής : Παιδικοί Σταθμοί
Διέυθυνση : ΜΕΛΙΚΙΑ- Κέρκυρα
Ηλικία : από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση
Δυναμικότητα : 74 προ-νήπιων ηλικίας
Ώρες Λειτουργίας : Ωράριο λειτουργίας 07:00 – 15:30
Υπεύθυνος: : ΜΠΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Τηλέφωνο : 26620-23404
Related Listings