Προσλήψεις

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2022

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την υλοποίηση  ευρωπαϊκού προγράμματος της Πράξης με τίτλο

«ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ-ΚΗΦΗ Κεντρικής Κέρκυρας»

Με τίτλο Υποέργου της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ-ΚΗΦΗ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ (Αστικές περιοχές) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5072616

 

Κατάθεση Αιτήσεων από Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022 έως και την Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ(10-6-2021)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

27 Ιουλίου 2022 / by / in ,
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ1-2022

Πίνακας

κατάταξης των υποψηφίων της  ανακοίνωσης  με αριθ. Α.Π.2755/12.05.2022 για την προκήρυξη  ΣΟΧ 1/2022 ,  για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, για την  υλοποίηση της δράσης  «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» «Περίοδος 2021-2022» κλάδου:

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ/ΓΕΩΠΟΝΟΙ

(Φυτικής παραγωγής   2ωρης απασχόλησης)                                         (1) θέση

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ -ΓΕΩΠΟΝΩΝ

 

 …

7 Ιουλίου 2022 / by / in ,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022

για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,

για την  υλοποίηση της δράσης

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«Περίοδος 2021-2022»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

 

 

Τ.Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ/ΓΕΩΠΟΝΟΙ

(Φυτικής παραγωγής   2ωρης απασχόλησης)                                         (1) θέση

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από Σάββατο 25 Ιουνίου 2022 έως και Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2022 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ)

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ(10-6-2021)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

24 Ιουνίου 2022 / by / in ,
Πίνακες κατάταξης υποψηφίων

 

Πίνακες κατάταξης υποψηφίων της

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021

για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,

για την  υλοποίηση της δράσης

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«Περίοδος 2021-2022»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

 

ΠΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΠΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔ.102

4 Φεβρουαρίου 2022 / by / in
Αποτελέσματα της Ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2021 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2021
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020»
άξονας Προτεραιότητας 5 «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και
καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων»
της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ»
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 103

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕ ΚΟΙΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΥΕ ΓΕΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

19 Ιανουαρίου 2022 / by / in ,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021

για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,

για την  υλοποίηση της δράσης

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«Περίοδος 2021-2022»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

 

Κατάθεση δικαιολογητικών από Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021 έως Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021.…

16 Δεκεμβρίου 2021 / by / in ,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2021 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2021
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020»
άξονας Προτεραιότητας 5 «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και
καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων»
της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ»
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

 

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ: ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ(10-6-2021)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Ψ71Ο46Μ2Τ2-Θ2Ζ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 …

6 Δεκεμβρίου 2021 / by / in , ,
Προσλήψεις δίμηνων συμβάσεων για τους Παιδικούς Σταθμούς

 

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα  ενός (01) ατόμου  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ( 02 ) δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών για τους Παιδικούς Σταθμούς του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας ειδικότητας:

  1. Μία (1)  Π.Ε.
9 Νοεμβρίου 2021 / by / in ,
Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄ αριθμό ΣΟΧ  3/2021

για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,

Στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«Περίοδος 2021-2022»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής   (1/11/2021 – 10/11/2021)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1

2 Νοεμβρίου 2021 / by / in
Μετάβαση στο περιεχόμενο