Προσλήψεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2024

 

Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη

 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

 

101 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 6ΩΦ146Μ2Τ2-ΤΜ3

102 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΨΓΟΣ46Μ2Τ2-ΑΙΨ

103 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 6Σ6Ι46Μ2Τ2-9ΡΜ

104 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ψ5ΜΒ46Μ2Τ2-ΞΩ3

105 ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 6ΨΗΨ46Μ2Τ2-5ΩΑ

106 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Ψ5Η546Μ2Τ2-Ε0Δ

107 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 9ΩΜΔ46Μ2Τ2-ΔΑΟ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 9ΚΞ746Μ2Τ2-7Α5

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΨΒΘΩ46Μ2Τ2-4ΑΚ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 9ΔΝ446Μ2Τ2-ΑΒΨ

20 Φεβρουαρίου 2024Comments Off,
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1/2024
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη

 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την υλοποίηση της Δράσης

«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης»

Περιόδου 2023-2024

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

 

Κατάθεση αιτήσεων από 18/1/2024 έως 29/1/2024

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1_2024 ΝΠΔΔ ΣΥΝΔ ΚΟΙΝ ΠΡΟΣΤ & ΑΛΛΗΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ(2)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 3_1_2024[15754]

17 Ιανουαρίου 2024Comments Off,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 8/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 8/2023

για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Κατάθεση αιτήσεων από : Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023 έως Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ8 2023

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1)

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

7 Δεκεμβρίου 2023Comments Off,
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  7/2023
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη

 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020»

άξονας Προτεραιότητας 5 «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων»

της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ- ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 …

27 Νοεμβρίου 2023Comments Off,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 7/2023 Για την πρόσληψη προσωπικού

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 7/2023
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020»
άξονας Προτεραιότητας 5 «Κοινωνική ένταξη, ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και
καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων»
της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

 

Κατάθεση αιτήσεων:

Από 8 Νοεμβρίου 2023 έως 17 Νοεμβρίου 2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ7 2023

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

 

 …

7 Νοεμβρίου 2023Comments Off,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Μαντζάρου 13, Κέρκυρα

Τηλ.2661 22989/2661081873                                                                                                                                                     Κέρκυρα  6  Νοεμβρίου 2023

Fax:2661081874                                                                                                                                                                                                Αριθμ. Πρωτ. 5717

Email:okppdk@gmail.com                                                          

                                                                            

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.
6 Νοεμβρίου 2023Comments Off,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Μαντζάρου 13, Κέρκυρα

Τηλ.2661 22989/2661081873                                                                                                                                                           Κέρκυρα  6  Νοεμβρίου 2023

Fax:2661081874                                                                                                                                                                                                     Αριθμ. Πρωτ. 5716

Email:okppdk@gmail.com                                                          

                                                                            

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.
6 Νοεμβρίου 2023Comments Off,
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 6/2023

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  6/2023

για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,

για την  υλοποίηση της δράσης

«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην  προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία,  σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2023 – 2024»

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΚΩΔ 103,104 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

ΚΩΔ 101 ΠΕ ΕΙΔ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

ΚΩΔ 102 ΔΕ ΒΟΘΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΚΩΔ 103 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

ΚΩΔ 104 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

ΚΩΔ 105 ΥΕ ΚΑΘ ΕΣΩΤ ΧΩΡΩΝ

ΚΩΔ 106 ΥΕ ΚΑΘ ΕΣΩΤ ΧΩΡΩΝ

20 Οκτωβρίου 2023Comments Off
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 6/2023

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  6/2023

για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,

για την  υλοποίηση της δράσης

«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην  προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία,  σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2023 – 2024»

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΩΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ6 9Β3Τ46Μ2Τ2-ΒΔ4 (1)

ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1)

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ(2)

29 Σεπτεμβρίου 2023Comments Off,
Μετάβαση στο περιεχόμενο