Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

Προμήθεια και επίστρωση ειδικής μεμβράνης στα τζάμια στη δομή του ΚΑΠΗ Κερκυραίων του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

16 Σεπτεμβρίου 2021 / by / in ,
Ανάθεση υπηρεσιών παιδιάτρου για τους Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

30 Αυγούστου 2021 / by / in ,
Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης & κίνησης για τις ανάγκες των δομών του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας για το έτος 2021 με συνέχεια στο έτος 2022

 

 

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας

και Αλληλεγγύης Κέρκυρας

Προκηρύσσει

 την επιλογή αναδόχου με ανοιχτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης για την προμήθεια με τίτλο :

 «Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης & κίνησης για τις ανάγκες των δομών του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης  Κέρκυρας για το έτος 2021 με συνέχεια στο έτος 2022»  

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΨΥ (ΜΕΛΕΤΗ)

ΨΥ espd-request-v2

ΨΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΨΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΨΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

30 Αυγούστου 2021 / by / in ,
Προμήθεια Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων για τον Σύνδεσμο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας για το έτος 2021 με συνέχεια στο έτος 2022

 

 

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας

Προκηρύσσει

 την επιλογή αναδόχου με ανοιχτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης για την προμήθεια με τίτλο :

Προμήθεια: «Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων για τον Σύνδεσμο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης  Κέρκυρας για το έτος 2021 με συνέχεια στο έτος 2022» 

 

CY ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΨΥ (ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 2021)

ΨΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΨΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΨΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΨΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΨΥ espd-request-v2 (6)

 …

30 Αυγούστου 2021 / by / in ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ – 8437 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ» ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

1 Ιουνίου 2021 / by / in
Μετάβαση στο περιεχόμενο