Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

Προμήθεια υλικών εκτυπώσεων για τις ανάγκες της διοίκησης και των δομών του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας

ορθή επανάληψη της πρόσκλησης 6432/4-10-2022

μόνο ως προς τα συνολικά τεμάχια

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

10 Οκτωβρίου 2022 / by / in ,
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

Προμήθεια υλικών εκτυπώσεων για τις ανάγκες της διοίκησης και των δομών του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας

 

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

4 Οκτωβρίου 2022 / by / in ,
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2022

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την υλοποίηση  ευρωπαϊκού προγράμματος της Πράξης με τίτλο

«ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ-ΚΗΦΗ Κεντρικής Κέρκυρας»

Με τίτλο Υποέργου της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ-ΚΗΦΗ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ (Αστικές περιοχές) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5072616

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 101

Ω8ΨΨ46Μ2Τ2-ΜΔ2

9 Σεπτεμβρίου 2022 / by / in ,
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ, ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

9 Αυγούστου 2022 / by / in ,
Προμήθεια: «Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων για τον Σύνδεσμο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας για το έτος 2023»

 

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας

διακηρύσσει την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο :

 Προμήθεια: «Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων για τον Σύνδεσμο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης  Κέρκυρας για το έτος 2023»

 

ΜΟΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5 Αυγούστου 2022 / by / in ,
«Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης & κίνησης για τις ανάγκες των δομών του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας για τα έτη 2023 και 2024»

 

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας διακηρύσσει την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης & κίνησης για τις ανάγκες των δομών  του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας για τα έτη 2023 και 2024».

4 Αυγούστου 2022 / by / in ,
Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των δομών του συνδέσμου κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης Κέρκυρας

 

ΜΕΛΕΤΗ 08

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

31 Μαΐου 2022 / by / in ,
Μετάβαση στο περιεχόμενο