Δελτία Τύπου

Προμήθεια και επίστρωση ειδικής μεμβράνης στα τζάμια στη δομή του ΚΑΠΗ Κερκυραίων του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

16 Σεπτεμβρίου 2021 / by / in ,
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ, ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

    Σας ενημερώνουμε ότι  ανακοινώθηκαν οι πίνακες  αποτελεσμάτων και ξεκίνησαν  οι εγγραφές στους Παιδικούς, Βρεφικούς  και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς  των  Δήμων Βόρειας, Κεντρικής και Νότιας Κέρκυρας μέσω των Προγραμμάτων της  ΕΕΤΑΑ: « Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2021-2022» & «Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας 2021-2022».

31 Αυγούστου 2021 / by / in ,
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ

  

     Σε συνέχεια  του υπ’ άριθμ. 4819-30/08/2021  πρακτικού επιτροπής επιλογής βάσει μορίων των αιτήσεων εγγραφής νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς ,Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Κέρκυρας συντάξαμε και σας επισυνάπτουμε τους πίνακες μοριοδότησης βρεφών και νηπίων των Σταθμών :

  1. «Μαρμελίνια» Βρεφικός Σταθμός
  2. Α΄ Βρεφικός Σταθμός Κέρκυρας
  3. Βρεφικός σταθμός Λευκίμμης
  4. Παιδικός Σταθμός Κασσωπαίων

    Οι αιτήσεις των υπολοίπων παιδικών και βρεφονηπιακών Σταθμών δεν μοριοδοτήθηκαν , διότι καλύπτονται από  τις προσφερόμενες θέσεις σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας τους.…

31 Αυγούστου 2021 / by / in ,
Ανάθεση υπηρεσιών παιδιάτρου για τους Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

30 Αυγούστου 2021 / by / in ,
Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης & κίνησης για τις ανάγκες των δομών του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας για το έτος 2021 με συνέχεια στο έτος 2022

 

 

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας

και Αλληλεγγύης Κέρκυρας

Προκηρύσσει

 την επιλογή αναδόχου με ανοιχτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης για την προμήθεια με τίτλο :

 «Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης & κίνησης για τις ανάγκες των δομών του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης  Κέρκυρας για το έτος 2021 με συνέχεια στο έτος 2022»  

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΨΥ (ΜΕΛΕΤΗ)

ΨΥ espd-request-v2

ΨΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΨΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΨΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

30 Αυγούστου 2021 / by / in ,
Προμήθεια Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων για τον Σύνδεσμο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας για το έτος 2021 με συνέχεια στο έτος 2022

 

 

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας

Προκηρύσσει

 την επιλογή αναδόχου με ανοιχτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης για την προμήθεια με τίτλο :

Προμήθεια: «Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων για τον Σύνδεσμο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης  Κέρκυρας για το έτος 2021 με συνέχεια στο έτος 2022» 

 

CY ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΨΥ (ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 2021)

ΨΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΨΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΨΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΨΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΨΥ espd-request-v2 (6)

 …

30 Αυγούστου 2021 / by / in ,
Μετάβαση στο περιεχόμενο