Δελτία Τύπου

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2022

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την υλοποίηση  ευρωπαϊκού προγράμματος της Πράξης με τίτλο

«ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ-ΚΗΦΗ Κεντρικής Κέρκυρας»

Με τίτλο Υποέργου της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ-ΚΗΦΗ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ (Αστικές περιοχές) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5072616

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 101

Ω8ΨΨ46Μ2Τ2-ΜΔ2

9 Σεπτεμβρίου 2022 / by / in ,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                                                                                                                                            Κέρκυρα  2/9/2022

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                               

Μαντζάρου 13

Τηλ.26610 22989/2661081873

Fax: 2661081874

Email:okppdk@gmail.com

tmimatarhis@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αγαπητοί γονείς

Μετά την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων της ΕΕΤΑΑ για τις/τους ωφελούμενες – ωφελούμενους κατόχους vouchers για θέσεις στους Παιδικούς –  Βρεφικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΣΥ.ΚΟΙ.ΠΑ…

2 Σεπτεμβρίου 2022 / by / in
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ, ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

9 Αυγούστου 2022 / by / in ,
Δημοσίευση τμήματος της ανακοίνωσης ΣΟΧ2/ 2022 για Πρόσληψη Προσωπικού διορθωμένο εκ παραδρομής ως ανακοίνωση.

 

Ο ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ενημερώνει ότι εκ παραδρομής στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση  ευρωπαϊκού προγράμματος της Πράξης με τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ-ΚΗΦΗ Κεντρικής Κέρκυρας» Με τίτλο Υποέργου της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ-ΚΗΦΗ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ (Αστικές περιοχές) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5072616 στα  ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

Η εμπειρία να είναι τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

5 Αυγούστου 2022 / by / in
Προμήθεια: «Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων για τον Σύνδεσμο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας για το έτος 2023»

 

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας

διακηρύσσει την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο :

 Προμήθεια: «Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων για τον Σύνδεσμο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης  Κέρκυρας για το έτος 2023»

 

ΜΟΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5 Αυγούστου 2022 / by / in ,
«Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης & κίνησης για τις ανάγκες των δομών του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας για τα έτη 2023 και 2024»

 

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας διακηρύσσει την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης & κίνησης για τις ανάγκες των δομών  του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας για τα έτη 2023 και 2024».

4 Αυγούστου 2022 / by / in ,
Ανακοίνωση εγγραφών μέσω ΕΣΠΑ

Αγαπητοί γονείς, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε την Τρίτη 2 Αυγούστου 2022 και όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος σας περιμένουμε να υποβάλετε τις αιτήσεις σας μέσω ΕΣΠΑ για τις Δομές μας (Παιδικοί –Βρεφικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί – ΚΔΑΠ  και ΚΔΑΠμεΑ ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. 

2 Αυγούστου 2022 / by / in
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2022

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την υλοποίηση  ευρωπαϊκού προγράμματος της Πράξης με τίτλο

«ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ-ΚΗΦΗ Κεντρικής Κέρκυρας»

Με τίτλο Υποέργου της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ-ΚΗΦΗ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ (Αστικές περιοχές) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5072616

 

Κατάθεση Αιτήσεων από Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022 έως και την Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ(10-6-2021)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

27 Ιουλίου 2022 / by / in ,
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ1-2022

Πίνακας

κατάταξης των υποψηφίων της  ανακοίνωσης  με αριθ. Α.Π.2755/12.05.2022 για την προκήρυξη  ΣΟΧ 1/2022 ,  για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, για την  υλοποίηση της δράσης  «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» «Περίοδος 2021-2022» κλάδου:

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ/ΓΕΩΠΟΝΟΙ

(Φυτικής παραγωγής   2ωρης απασχόλησης)                                         (1) θέση

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ -ΓΕΩΠΟΝΩΝ

 

 …

7 Ιουλίου 2022 / by / in ,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2022

για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,

για την  υλοποίηση της δράσης

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«Περίοδος 2021-2022»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

 

 

Τ.Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ/ΓΕΩΠΟΝΟΙ

(Φυτικής παραγωγής   2ωρης απασχόλησης)                                         (1) θέση

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από Σάββατο 25 Ιουνίου 2022 έως και Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2022 (ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ)

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ(10-6-2021)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

24 Ιουνίου 2022 / by / in ,
Μετάβαση στο περιεχόμενο