Ενημέρωση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ 1/2024

 

Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη

 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

 

101 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 6ΩΦ146Μ2Τ2-ΤΜ3

102 ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΨΓΟΣ46Μ2Τ2-ΑΙΨ

103 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 6Σ6Ι46Μ2Τ2-9ΡΜ

104 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ψ5ΜΒ46Μ2Τ2-ΞΩ3

105 ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 6ΨΗΨ46Μ2Τ2-5ΩΑ

106 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ Ψ5Η546Μ2Τ2-Ε0Δ

107 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 9ΩΜΔ46Μ2Τ2-ΔΑΟ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 9ΚΞ746Μ2Τ2-7Α5

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΨΒΘΩ46Μ2Τ2-4ΑΚ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 9ΔΝ446Μ2Τ2-ΑΒΨ

20 Φεβρουαρίου 2024Comments Off,
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκε η προμήθεια και ανανέωση του ηλεκτρικού εξοπλισμού των δομών με συσκευές (επαγγελματική κουζίνα, πλυντήριο πιάτων,
ψυγείο θάλαμος – καταψύκτης, ψυγείο συντήρηση ντουλάπα) και διενεργείται ήδη η τοποθέτηση τους στις δομές του Συνδέσμου μας.
Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός στηρίχτηκε σε μελέτη που έγινε μετά από εντολή της Προέδρου κας Μαρίας Ζερβού και αφορά την προμήθεια
εξοπλισμού για τις Κοινωνικές δομές του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας και η οποία χρηματοδοτήθηκε από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, σύμφωνα με την 2η
τροποποίηση της Πράξης «Συμπλήρωση και βελτίωση των
υποδομών Πρόνοιας Κέρκυρας» υπ’ αρίθμ ΟΙΚ 845/31-03-2023 με άξονα προτεραιότητας 4 «Ενίσχυση υποδομών Εκπαίδευσης, Υγείας
και Πρόνοιας».…

19 Ιανουαρίου 2024Comments Off
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1/2024
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη

 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την υλοποίηση της Δράσης

«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης»

Περιόδου 2023-2024

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

 

Κατάθεση αιτήσεων από 18/1/2024 έως 29/1/2024

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1_2024 ΝΠΔΔ ΣΥΝΔ ΚΟΙΝ ΠΡΟΣΤ & ΑΛΛΗΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ(2)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 3_1_2024[15754]

17 Ιανουαρίου 2024Comments Off,
ΣΟΧ 1/2024 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Η Πρόεδρος του ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων, για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβασή παιδιών  σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου 2023-2024 στο Ν.Π.Δ.Δ.

17 Ιανουαρίου 2024Comments Off,
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. ενημερώνει για την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες των δομών και της Διοίκησης του  Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης  Κέρκυρας».

12 Ιανουαρίου 2024Comments Off,
Μετάβαση στο περιεχόμενο