Έργα ΕΣΠΑ

Συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών πρόνοιας του Δήμου Κέρκυρας

Τίτλος Πράξης: «Συμπλήρωση και βελτίωση των υποδομών πρόνοιας του Δήμου Κέρκυρας» με Κωδικό ΟΠΣ 5033666 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020».

Φορέας Υλοποίησης: Σύνδεσμος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας ¨ΣΥ.ΚΟΙ.ΠΑ¨.

Προϋπολογισμός: 214.038,10 €

Άξονας Προτεραιότητας: «Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας»

Περιγραφή: Στο Ν.Π.Δ.Δ.…

31 Οκτωβρίου 2022 / by / in
Μετάβαση στο περιεχόμενο