ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ

  

     Σε συνέχεια  του υπ’ άριθμ. 4819-30/08/2021  πρακτικού επιτροπής επιλογής βάσει μορίων των αιτήσεων εγγραφής νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς ,Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Κέρκυρας συντάξαμε και σας επισυνάπτουμε τους πίνακες μοριοδότησης βρεφών και νηπίων των Σταθμών :

  1. «Μαρμελίνια» Βρεφικός Σταθμός
  2. Α΄ Βρεφικός Σταθμός Κέρκυρας
  3. Βρεφικός σταθμός Λευκίμμης
  4. Παιδικός Σταθμός Κασσωπαίων

    Οι αιτήσεις των υπολοίπων παιδικών και βρεφονηπιακών Σταθμών δεν μοριοδοτήθηκαν , διότι καλύπτονται από  τις προσφερόμενες θέσεις σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας τους.

 

             Η Διευθύντρια Κοινωνικής Προστασίας

 Αναστασία Ανδριώτη

 

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΤΣΑΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΑΣΣΙΩΠΗ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΜΑΡΜΕΛΙΝΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ

31 Αυγούστου 2021Comments Off,
Comments

Comments are closed here.

Μετάβαση στο περιεχόμενο