ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την κάλυψη αναγκών λόγω του COVID-19

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την κάλυψη αναγκών λόγω του COVID-19

 

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ψ2Ζ146Μ2Τ2-ΞΕΓ

17 Φεβρουαρίου 2021 / by / in ,
Comments

Comments are closed here.

Skip to content