ΣΟΧ 1/2024 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΟΧ 1/2024 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Η Πρόεδρος του ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων, για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβασή παιδιών  σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της χρονικής περιόδου 2023-2024 στο Ν.Π.Δ.Δ. «Σύνδεσμος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας»

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1_2024 ΝΠΔΔ ΣΥΝΔ ΚΟΙΝ ΠΡΟΣΤ & ΑΛΛΗΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

17 Ιανουαρίου 2024Comments Off,
Comments

Comments are closed here.

Μετάβαση στο περιεχόμενο