Σίτιση των ωφελουμένων των δομών του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας με την παροχή υπηρεσίας catering για το έτος 2024 με συνέχιση στο έτος 2025

Σίτιση των ωφελουμένων των δομών του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας με την παροχή υπηρεσίας catering για το έτος 2024 με συνέχιση στο έτος 2025

 

 

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας προκηρύσσει την επιλογή αναδόχου με ανοιχτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης για την υπηρεσία με τίτλο «Σίτιση των ωφελούμενων των δομών του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας με την παροχή υπηρεσίας catering για το έτος 2024 με συνέχιση στο έτος 2025» συνολικού προϋπολογισμού 118.243,20 €  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 13%.

 

espd-request-v2 (13)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

5 Ιουλίου 2024Comments Off,
Comments

Comments are closed here.

Μετάβαση στο περιεχόμενο