Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

 

Η Πρόεδρος του ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του Συνδέσμου λόγο εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην Διεύθυνση okppdk@gmail.com

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων αρχίζει το Σάββατο 11 Απριλίου 2020 και λήγει την Πέμπτη 16 Απριλίου 2020 και ώρα 12:00 μεσημβρίας

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

 

10 Απριλίου 2020Comments Off,
Comments

Comments are closed here.

Μετάβαση στο περιεχόμενο