Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

 

Η Πρόεδρος του ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του Συνδέσμου λόγο εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην Διεύθυνση okppdk@gmail.com

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων αρχίζει την Τετάρτη 29 Απριλίου 2020 και λήγει την Παρασκευή 1 Μαΐου 2020  και ώρα 15:00 μ.μ.

ΑΙΤΗΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (1)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

28 Απριλίου 2020Comments Off,
Comments

Comments are closed here.

Μετάβαση στο περιεχόμενο