ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2022

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για την υλοποίηση  ευρωπαϊκού προγράμματος της Πράξης με τίτλο

«ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ-ΚΗΦΗ Κεντρικής Κέρκυρας»

Με τίτλο Υποέργου της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ-ΚΗΦΗ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ (Αστικές περιοχές) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5072616

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 101

Ω8ΨΨ46Μ2Τ2-ΜΔ2

9 Σεπτεμβρίου 2022Comments Off,
Comments

Comments are closed here.

Μετάβαση στο περιεχόμενο