ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΒΟΡΕΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 ΜΕ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2025

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΒΟΡΕΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024 ΜΕ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2025

 

 

2ο ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞH

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

26 Φεβρουαρίου 2024Comments Off,
Comments

Comments are closed here.

Μετάβαση στο περιεχόμενο