ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΡΕΦΩΝ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

11 Μαρτίου 2022 / by / in ,
Comments

Comments are closed here.

Μετάβαση στο περιεχόμενο