ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

24 Αυγούστου 2023Comments Off,
Comments

Comments are closed here.

Μετάβαση στο περιεχόμενο