ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΗΥ 9045 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΘΙΝΑΛΙΩΝ Β΄» ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΗΥ 9045 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΘΙΝΑΛΙΩΝ Β΄» ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΥ 9045 ΒΣΣ ΘΙΝΑΛΙΩΝ Β

10 Απριλίου 2020Comments Off
Comments

Comments are closed here.

Μετάβαση στο περιεχόμενο