Προμήθεια Υγρών Καυσίμων Θέρμανσης & Κίνησης για τις ανάγκες των δομών του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας για το έτος 2020 με συνέχιση στο έτος 2021

Προμήθεια Υγρών Καυσίμων Θέρμανσης & Κίνησης για τις ανάγκες των δομών του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας για το έτος 2020 με συνέχιση στο έτος 2021

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας

και Αλληλεγγύης Κέρκυρας

διακηρύσσει την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο :

«Προμήθεια Υγρών Καυσίμων Θέρμανσης & Κίνησης για τις ανάγκες των δομών του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας για το έτος 2020 με συνέχιση στο έτος 2021».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ

8 Δεκεμβρίου 2020Comments Off,
Comments

Comments are closed here.

Μετάβαση στο περιεχόμενο