«Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης & κίνησης για τις ανάγκες των δομών του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας για τα έτη 2023 και 2024»

«Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης & κίνησης για τις ανάγκες των δομών του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας για τα έτη 2023 και 2024»

 

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας διακηρύσσει την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο : «Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης & κίνησης για τις ανάγκες των δομών  του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας για τα έτη 2023 και 2024».

ΜΟΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ νο 10 ΚΑΥΣΙΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

4 Αυγούστου 2022Comments Off,
Comments

Comments are closed here.

Μετάβαση στο περιεχόμενο