Προμήθεια: «Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων για τον Σύνδεσμο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας για το έτος 2023»

Προμήθεια: «Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων για τον Σύνδεσμο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας για το έτος 2023»

 

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας

διακηρύσσει την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο :

 Προμήθεια: «Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων για τον Σύνδεσμο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης  Κέρκυρας για το έτος 2023»

 

ΜΟΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5 Αυγούστου 2022 / by / in ,
Comments

Comments are closed here.

Μετάβαση στο περιεχόμενο