Προμήθεια Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων για τις ανάγκες των δομών του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας για τα έτoς 2024 με συνέχιση στο έτος 2025

Προμήθεια Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων για τις ανάγκες των δομών του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας για τα έτoς 2024 με συνέχιση στο έτος 2025

 

 

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας

διακηρύσσει την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο : “Προμήθεια Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων για τις ανάγκες των δομών του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης  Κέρκυρας για τα έτoς 2024 με συνέχιση στο έτος 2025

ΔΙΑΚΗΡΥΞH

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

13 Οκτωβρίου 2023 / by / in ,
Comments

Comments are closed here.

Μετάβαση στο περιεχόμενο