Προμήθεια κλειδαριάς και κλειδιών για τα γραφεία Διοίκησης του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας

Προμήθεια κλειδαριάς και κλειδιών για τα γραφεία Διοίκησης του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

1 Απριλίου 2021 / by / in ,
Comments

Comments are closed here.

Skip to content