Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τη διοίκηση του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας

Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τη διοίκηση του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

24 Μαΐου 2021Comments Off,
Comments

Comments are closed here.

Μετάβαση στο περιεχόμενο