Προμήθεια ενημερωτικών φυλλαδίων για τα προγράμματα «Βοήθεια Στο Σπίτι» του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας

Προμήθεια ενημερωτικών φυλλαδίων για τα προγράμματα «Βοήθεια Στο Σπίτι» του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

15 Απριλίου 2021Comments Off
Comments

Comments are closed here.

Μετάβαση στο περιεχόμενο