Προμήθεια γραφικής ύλης, εποπτικού υλικού και υλικών καλλιτεχνίας των δομών του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας

Προμήθεια γραφικής ύλης, εποπτικού υλικού και υλικών καλλιτεχνίας των δομών του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας

 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

23 Νοεμβρίου 2021 / by / in ,
Comments

Comments are closed here.

Μετάβαση στο περιεχόμενο