Προμήθεια αναλωσίμων υλικών τηλεφωνικής συσκευής για τον Παιδικό Σταθμό Μελιτειέων του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας

Προμήθεια αναλωσίμων υλικών τηλεφωνικής συσκευής για τον Παιδικό Σταθμό Μελιτειέων του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

3 Νοεμβρίου 2020Comments Off
Comments

Comments are closed here.

Μετάβαση στο περιεχόμενο