ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΟΚΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ, ΤΟ ΚΗΦΗ ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΔΑΠ ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΛΥΣΙΜΟ ΜΟΚΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ, ΤΟ ΚΗΦΗ ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΔΑΠ ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

23 Σεπτεμβρίου 2020Comments Off
Comments

Comments are closed here.

Μετάβαση στο περιεχόμενο