ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ4/2023

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ4/2023

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 4/2023
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,
για την υλοποίηση της δράσης
«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην
προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής
ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής
απασχόλησης 2022 – 2023»

ΤΕ 101

ΤΕ 102

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ 101

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ 102

31 Ιουλίου 2023Comments Off,
Comments

Comments are closed here.

Μετάβαση στο περιεχόμενο