ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 6/2023

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 6/2023

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  6/2023

για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,

για την  υλοποίηση της δράσης

«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην  προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία,  σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης 2023 – 2024»

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΚΩΔ 103,104 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

ΚΩΔ 101 ΠΕ ΕΙΔ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ

ΚΩΔ 102 ΔΕ ΒΟΘΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΚΩΔ 103 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

ΚΩΔ 104 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

ΚΩΔ 105 ΥΕ ΚΑΘ ΕΣΩΤ ΧΩΡΩΝ

ΚΩΔ 106 ΥΕ ΚΑΘ ΕΣΩΤ ΧΩΡΩΝ

20 Οκτωβρίου 2023Comments Off
Comments

Comments are closed here.

Μετάβαση στο περιεχόμενο