ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΗΙ 5345 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ» ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΗΙ 5345 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ» ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

9 Σεπτεμβρίου 2020Comments Off
Comments

Comments are closed here.

Μετάβαση στο περιεχόμενο