Περίληψη Διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου του για τη δημιουργία και στέγαση Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων( ΚΗΦΗ) στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Περίληψη Διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου του για τη δημιουργία και στέγαση Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων( ΚΗΦΗ) στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

14 Αυγούστου 2020Comments Off,
Comments

Comments are closed here.

Μετάβαση στο περιεχόμενο