ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ¨ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ, ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2020¨

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ¨ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ, ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2020¨

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020-2021 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2020 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

18 Σεπτεμβρίου 2020Comments Off,
Comments

Comments are closed here.

Μετάβαση στο περιεχόμενο