Πίνακες κατάταξης υποψηφίων

Πίνακες κατάταξης υποψηφίων

 

Πίνακες κατάταξης υποψηφίων της

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021

για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,

για την  υλοποίηση της δράσης

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«Περίοδος 2021-2022»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

 

ΠΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΠΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔ.102

ΠΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔ. 101

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔ.108

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔ. 103

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔ. 106

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔ. 107

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔ. 110

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔ.104

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔ.105

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔ.109

ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΩΔ 111

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΩΔ 112

ΔΕ ΒΟΗΘ. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΔΕ ΒΟΗΘ. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔ. 114

ΔΕ ΒΟΗΘ. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔ. 115

ΔΕ ΒΟΗΘ. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔ. 117

ΔΕ ΒΟΗΘ. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔ.113

ΔΕ ΒΟΗΘ. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔ.116

ΔΕ ΒΟΗΘ. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔ.118

ΔΕ ΒΟΗΘ. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔ.119

ΔΕ ΒΟΗΘ. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔ.120

ΔΕ ΒΟΗΘ. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔ.121

ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ

ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΩΔ. 122

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΚΩΔ. 124

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΚΩΔ. 125

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΚΩΔ.123

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΚΩΔ.137

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΚΩΔ.136

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΚΩΔ.135

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΚΩΔ.134

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΚΩΔ.133

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΚΩΔ.132

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΚΩΔ.131

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΚΩΔ.130

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΚΩΔ.129

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΚΩΔ.127

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΚΩΔ. 128

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΚΩΔ 126

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΔΕ ΒΟΗΘ. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΠΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

4 Φεβρουαρίου 2022Comments Off
Comments

Comments are closed here.

Μετάβαση στο περιεχόμενο