ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΘΙΝΑΛΙΩΝ (ΣΦΑΚΕΡΑ) ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΓΟΥΡΑΔΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΘΙΝΑΛΙΩΝ (ΣΦΑΚΕΡΑ) ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΓΟΥΡΑΔΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

19 Ιανουαρίου 2021Comments Off
Comments

Comments are closed here.

Μετάβαση στο περιεχόμενο