ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 3ΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 3ΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

2021-02-26 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

8 Μαρτίου 2021Comments Off,
Comments

Comments are closed here.

Μετάβαση στο περιεχόμενο