ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΚΗΙ-8437 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α.

Μετάβαση στο περιεχόμενο