ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΗΙ 5395 ΤΟΥ ΚΗΦΗ ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΗΙ 9045 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΘΙΝΑΛΙΩΝ» ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΗΙ 5395 ΤΟΥ ΚΗΦΗ ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΗΙ 9045 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΘΙΝΑΛΙΩΝ» ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

9 Οκτωβρίου 2020Comments Off
Comments

Comments are closed here.

Μετάβαση στο περιεχόμενο