ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ Ε΄ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΣΤΟΝ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΔΑΠ-ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ Ε΄ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΣΤΟΝ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΔΑΠ-ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

24 Σεπτεμβρίου 2020Comments Off
Comments

Comments are closed here.

Μετάβαση στο περιεχόμενο