Επισκευή του επιβατηγού ΚΗΥ9049 του προγράμματος Βοήθεια Στο Σπίτι Παρελίων του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας

Επισκευή του επιβατηγού ΚΗΥ9049 του προγράμματος Βοήθεια Στο Σπίτι Παρελίων του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

30 Μαρτίου 2021Comments Off
Comments

Comments are closed here.

Μετάβαση στο περιεχόμενο