Επισκευή συντήρηση του ΚΥΖ 1571 επιβατικού του προγράμματος «Βοήθεια Στο Σπίτι Αχιλλείων» και την περιοδική συντήρηση του ΚΗΙ 5344 του προγράμματος «Βοήθεια Στο Σπίτι Παλαιοκαστριτών» του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας

Επισκευή συντήρηση του ΚΥΖ 1571 επιβατικού του προγράμματος «Βοήθεια Στο Σπίτι Αχιλλείων» και την περιοδική συντήρηση του ΚΗΙ 5344 του προγράμματος «Βοήθεια Στο Σπίτι Παλαιοκαστριτών» του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

27 Ιουλίου 2020Comments Off
Comments

Comments are closed here.

Μετάβαση στο περιεχόμενο