ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ψυ

18 Ιουλίου 2023Comments Off,
Comments

Comments are closed here.

Μετάβαση στο περιεχόμενο