ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3615/04-08-2020

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3615/04-08-2020

 

ΨΥ ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ανοιχτού NEO – Αντίγραφο

2 Σεπτεμβρίου 2020Comments Off,
Comments

Comments are closed here.

Μετάβαση στο περιεχόμενο