Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας

Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από τον Σύνδεσμο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας, στο οποίο θα στεγαστούν τα γραφεία του Συνδέσμου και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ μίσθωσης ακινήτου 2020

14 Οκτωβρίου 2020Comments Off
Comments

Comments are closed here.

Μετάβαση στο περιεχόμενο