Δημοσίευση τμήματος της ανακοίνωσης ΣΟΧ2/ 2022 για Πρόσληψη Προσωπικού διορθωμένο εκ παραδρομής ως ανακοίνωση.

Δημοσίευση τμήματος της ανακοίνωσης ΣΟΧ2/ 2022 για Πρόσληψη Προσωπικού διορθωμένο εκ παραδρομής ως ανακοίνωση.

 

Ο ΣΥ.ΚΟΙ.Π.Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ενημερώνει ότι εκ παραδρομής στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση  ευρωπαϊκού προγράμματος της Πράξης με τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ-ΚΗΦΗ Κεντρικής Κέρκυρας» Με τίτλο Υποέργου της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ-ΚΗΦΗ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ (Αστικές περιοχές) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5072616 στα  ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

Η εμπειρία να είναι τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την απόκτηση της παραπάνω επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

5 Αυγούστου 2022 / by / in
Comments

Comments are closed here.

Μετάβαση στο περιεχόμενο